Buhar-Kızgın Yağ-Basınçlı Hava

 

İŞİN TARİFİ:

İlgili ekipmanların, tarafımızdan hazırlanan mekanik tesisat projesine veya işe ait mevcut projeye göre temin edilerek montajının yapılması, tesisin çalışır vaziyette teslimini içerir.

  • Bayındırlık Bakanlığı İnşaat ve Tesisat birim fiyatları kitabındaki kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, sıhhi tesisat poz nolarını içerir.
  • Konunun içeriği özetle; Katı, sıvı, gaz yakıtlı muhtelif tipte kazanlar ve aksesuarları, Brulörler, Pompalar, Vana grupları, Basınçlı hava tesisatına ait boru, vana, sistem aksesuarları (kompresör hariç), Yangın tesisatına ait muhtelif yangın dolapları, diesel yangın pompaları, armatürleri ve tamamlayıcı ekipmanlardır.